DESSA VILLKOR STYR DITT ANVÄNDANDE AV DENNA WEBBSIDA ("Sida"). GENOM ATT ACCESSA SIDAN VISAR DU DITT GODKÄNNANDE AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. VAR GOD LÄS IGENOM DEM NOGGRANT.
 • 1. Omfattning; Ändringar. Dessa Användningsvillkor representerar hela Avtalet mellan Creative Labs (Europe) Ltd. (Registrerat i Irland, No: 580841) ("vi", "våra" och "oss") och dig och ersätter tidigare avtal rörande samma ämne. VI KAN ÄNDRA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR NÄR SOM HELST. VI BER DIG LÄSA IGENOM DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR VARJE GÅNG DU BESÖKER SIDAN. GENOM ATT ANVÄNDA SIDAN EFTER EN ÄNDRING I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR, HAR DU GODKÄNT ÄNDRINGARNA.
 • 2. Personliga Uppgifter; Sekretess. Läs vår Sekretesspolicy gällande insamlandet och användandet av personliga uppgifter. Du godkänner att vi kan samla och använda besöksinformation som beskrivet i vår Sekretesspolicy på villkoren och förhållandena i vår Sekretesspolicy.
 • 3. Material och Restriktioner. All material på denna Sida, inklusive men ej begränsad till bilder, illustrationer, text, ljudfiler och videofiler ("Material"), är skyddade av ensamrätts- och/eller andra intellektuella äganderättslagar, och ägs och kontrolleras av oss eller tredje parter som har licensierat rätten att använda Materialet. Du får inte på något sätt kopiera, reproducera, återpublicera, ladda up, skicka, överföra, distribuera och/eller skapa härledande verk från Materialet. All användning av Materialet vilket bryter mot ovanstående mening är en överträdelse av våra och tredje parters intellektuella äganderätter och är förbjudet av dessa Användarvillkor.
 • 4. User Submissions. Denna Sida kan tillåta besökare att skriva deras egna recensioner, anmärkningar, kommentarer och annat innehåll. Du kan lägga upp sådant innehåll så länge det inte är olagligt, obscent, hotande, kränkande, gör intrång på sekretess, bryter mot intellektuella äganderättslagar, eller på annat sätt skadligt för tredje parter eller stötande och inte innehållande mjukvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella förfrågningar, kedjebrev, massutskick, eller någon form av "spam". Du får ej använda en falsk e-postadress, personifiera andra personer eller entiteter, eller på annat sätt vilseleda ursprunget av en produkt eller annat innehåll. Vi behåller rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll även om inte regelbundet övervakar upplagt innehåll. Om du lägger upp något sådant innehåll ger du oss och våra partners ett icke-exklusivt, royalty-fritt, evig, oåterkallelig, och fullt sublicenserbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledande verk från, distribuera och visa sådant innehåll genom hela världen i alla mediaformer. Du ger oss och våra partners också rätten att använda namnet du skickar med något sådant innehåll. Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheterna till innehåll som du skickar upp och att vår användning av ditt material inte kommer bryta eller överträda rättigheterna hos något annat tredje parti. Vi vill ej erhålla konfidentiell eller patentskyddad information från dig genom denna Sida eller på annat sätt. Var god notera att all information eller material du skickar över via denna Sida eller på något annat sätt kommer inte anses vara konfidentiell. Genom att skicka oss någon information eller material ger du oss och våra partners en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledande verk från, distribuera och visa sådan information eller material.
 • 5. Länkar till Tredje parts Webbsidor. Några av länkarna på denna Site tar dig bort från vår Site. De länkade siterna är inte under vår kontroll och vi är ej ansvariga för innehållet på några av de länkade Webbsidorna eller några länkar som innehåller länkare Webbsidor eller några ändringar eller uppdateringar av sådana Webbsidor. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och inkluderingen av någon länk innebär inte att vi stöder Webbsidan.
 • 6. INGEN GARANTI. DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV SIDAN SKER PÅ DIN EGEN RISK. SIDAN ÄR TILLHANDAHÅLLEN "SOM DEN ÄR," OCH TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNINGEN TILLÅTEN AV LAG AVSÄGER VI ALL ANNAN REPRESENTATION OCH GARANTIER, UTRYCKLIGEN ELLER ANTYDD, GÄLLANDE SIDAN INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING DESS LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, DESS KVALITET, DESS HANDELSBARHET, DESS PRESTANDA, DESS ICKE-INTRÅNG PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, DESS ÄKTHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANDRA BETECKNANDEN, ELLER RESULTATEN ERHÅLLNA GENOM ATT ANVÄNDA SIDAN.
  VI GARANTERAR INTE ATT SIDAN ÄR FRI FRÅN BUGGAR, VIRUS, FEL, ELLER ANDRA PROGRAMBEGRÄNSNINGAR, VI GARANTERAR INTE HELLER TILLGÅNG TILL INTERNET ELLER NÅGON ANNAN TJÄNST VIA SIDAN. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ANTYDDA GARANTIER, VILKET BETYDER ATT UTESLUTNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. DÅ DETTA GÄLLER ÄR ALLA ANTYDDA GARANTIER BEGRÄNSADE TILL DEN UTSTRÄCKNING TILLÅTEN AV GÄLLANDE LAG OCH VARAR I SEX (6) MÅNADER FRÅN FÖRSTA DATUMET SOM DU ANVÄNDER SIDAN.
 • 7. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. I INGA FALL KAN VI VARA ANSVARIGA GEMTEMOT DIG FÖR NÅGRA ANSPRÅK GJORDA AV TREDJE PART ELLER FÖR NÅGRA ÅTFÖLJANDE, DIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SPECIELLA SKADOR, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, NÅGRA FÖRLUSTER I INKOMST ELLER FÖRLUSTER I BESPARING, OAVSETT HANDLINGSFORM VARE SIG I KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUDERANDE FÖRUMBARHET), STRÄNGT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM DET VAR FÖRUTSÄGBART ELLER OM MÖJLIGHETEN OM SÅDANA SKADOR VAR FÖRDA TILL VÅR UPPMÄRKSAMHET. DU GODKÄNNER ATT DIN ENDA GOTTGÖRELSE FRÅN OSS FÖR FÖRLUST ELLER SKADA FÖRANLEDD AV SIDAN, OAVSETT HANDLINGSFORM, VARE SIG I KONTRAKT ELLER I ÅTALBAR HANDLING, INKLUDERANDE FÖRSUMBARHET, STRÄNGT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR BEGRÄNSAD TILL €500.
  VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN AV OFÖRUTSEDDA, ÅTFÖLJANDE, ELLER SPECIELLA SAKDOR, VILKET BETYDER ATT DE OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA KANSKE INTE GÄLLER DIG.
  DÅ SÅDANT GÄLLER, KOMPENSATION FÖR SKADOR KOMMER BEGRÄNSAS I UTSTRÄCKNING OCH MÄNGD TILL DEN MINSTA TILLÅTNA UNDER GÄLLANDE LAG.
 • 8. Förlustskydd. Du godkänner att skydda, försvara och hålla oss och våra licensierare, såväl som våra och deras partners ombud, direktörer, anställda, informationsleverantörer, licenserare och licenstagare, officerare och agenter skadelösa från all tredje parts krävanden, skyldigheter, skador och kostnader (inkluderande, utan begränsning, advokatarvoden och kostnader), åsamkade av ditt brott av dessa Användningsvillkor eller orätt användning av Sidan eller Materialet, ditt brott mott dessa Användningsvillkor eller ditt intrång i några av våra intellektuella äganderätter eller andra rättigheter hos någon person eller entitet.
 • 9. Styrande Lagstiftning; Jurisdiktion; Processkostnader. Dessa Användningsvillkor skall tolkas och styras av interna lagar gällande i Republiken Ireland. Du godkänner att alla handlingar vid lag eller i rättvisa som stiger ur eller relaterar till dessa Användningsvillkor skall behandlas endast i domstol i Dublin, Irland och du godkänner härmed och fogar till den personliga rättsskipningen av sådana domstolar för ändamål av rättskipning vid sådana handlingar. Om vi tar upp några handlingar mot dig eller om du ingriper mot oss gällande ämnet i dessa Användningsvillkor, skall den vinnande parten ha rätt att erhålla, tillsammans med andra beviljade lindringar, rimliga advokatarvoden och kostnader för rättsskipning. Utan motstånd av några andra bestämmelser i dessa Användningsvillkor, har vi rättigheten att söka kompensation för specifika utföranden av något villkor i dessa Användningsvillor, eller en preliminär eller permanent föreläggande mot brott av några av dessa villkor eller som hjälp att utöva alla makter beviljade i dessa Användningsvillkor, eller någon kombination därav, i någon domstol som har rättskipning av gällande.
 • 10. Uppdelningsbarhet ; Ingen Avsägelse. Om någon av villkoren i dessa Tilläggsvillkor, eller giltighet mot någon person, plats, eller omständighet, anses av behörig domstol som ogiltig, oupprätthållbar eller utan laga kraft, skall återstoden av dessa Användningsvillkor och bestämmelser som gäller andra personer, platser och omständigheter förbli giltiga och upprätthållbara. Varken vårt misslyckande eller vår fördröjning av utövande, upprätthållande eller ingripande mot dig med hänsyn till alla våra rättigheter eller makter skall funka som avsägelse av dessa makter och rättigheter.
  Ingen ensam eller delvis utövning från oss med alla våra makter eller rättigheter skall hindra oss från att utöva sådana makter och rättigheter i framtiden eller utöva andra makter och rättigheter.
 • 11. Kontaktinformation. 
 • Du kan kontakta oss på:

  Legal Department
  Creative Labs (Europe) Ltd.,
  Unit Q2,
  North Ring Business Park,
  Santry,
  Dublin, D09 EV70.
  Registered in Ireland (No: 580841)
  hello@creative.com

   
 • 12. Kopia av Användarvillkor. En kopia av dessa Användarvillkor kan skrivas ut via din webbläsares 'Print'-funktion.